Buduje Domy Pasywne
Menedżer budowy
Dotacje do budowy domów

Od szczegółu do ogółu – część 16

HST w domu pasywnym – sposób pierwszy ( HST MS Słupsk, konstrukcja nośna – szyna jezdna wypełniona pianką poliuretanową, montaż: Okna Jaworski Grudziądz).

Standard pasywny=specjalne doszczelnienie

Chcąc uzyskać standard pasywny budynku stosujemy specjalne doszczelnienie ścian od strony zewnętrznej przy użyciu zaprawy termicznej. Ściany w stanie surowym wyglądają trochę inaczej niż na standardowej budowie….

Uziemienie płyty fundamentowej

Wykonując pasywną płytę fundamentową musimy pamiętać o skutecznym wyprowadzeniu uziemienia budynku. Wiele firm próbujących wykonać płytę zgodnie z technologią pasywną zapomina o tym jakże ważnym elemencie lub wykonuje uziemienie w sposób uniemożliwiający skuteczne wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, potrzebnych do odbioru budynku. Płytę uziemiamy wykorzystując zarówno masę betonu jak i grunt wokół budynku. Stosujemy bednarki o większych przekrojach od spotykanych powszechnie w hurtowniach elektrycznych.

Profesjonalny projekt płyty fundamentowej = duże oszczędności

Wielu projektantów (niestety) nie potrafi prawidłowo zaprojektować pasywnej płyty fundamentowej. Profesjonalny projekt płyty wykonany przez inżyniera z dużą praktyką w obliczaniu takich płyt to z reguły duże oszczędności dla Inwestora.
Przeprojektowanie przez naszych projektantów, źle zaprojektowanej płyty fundamentowej, przyniosło oszczędności dla Inwestora ok. 4.000,00 zł.

Następny strop ułożony w 2 godziny i idziemy do przodu….

Budując dom pasywny staramy się wykorzystywać jak najwięcej elementów prefabrykowanych. W tym przypadku ułożenie strunobetonowego stropu trwało nieco ponad 2 godziny – dodatkowo zyskaliśmy kolejny element budynku zwiększający akumulację ciepła w sezonie grzewczym.

Albo net-metering, albo II taryfa

Konsekwencją zmienionej ustawy o OZE jest uniemożliwienie, właścicielowi domu jednorodzinnego , jednoczesnego korzystania z dobrodziejstw net-meteringu i możliwości wyboru dostawcy prądu na wolnym rynku. Dodatkowo, jeżeli chcesz rozliczać energię wyprodukowaną przez własną elektrownię fotowoltaiczną, musisz zrezygnować z II taryfy, co stawia opłacalność inwestycji w fotowoltaikę pod jeszcze większym znakiem zapytania.

PROSUMENCI kolejnym wrogiem nowej ekipy rządzącej

Rzutem na taśmę (31.12.2015) obecny Sejm utrącił także małą energetykę prosumencką przesuwając wejście w życie stawek gwarantowanych i netmeteringu do 1 lipca 2016.
Pomijając skrajną niestabilność i nieprzewidywalność polskiego prawa ,jesteśmy bardzo ciekawi , ile jeszcze może wytrzymać polski PROSUMENT, który nawet nie zdążył nim zostać….

Akumulacyjne ogrzewanie podłogowe – jeszcze raz…

https://www.youtube.com/watch?v=dZHDPK5u_xc

Częsty błąd – brak wentylacji poddasza nieużytkowego.

Bardzo częstym błędem popełnianym przy budowie nowego domu , jest brak odpowiedniej wentylacji  poddasza nieużytkowego. Gromadzenie wilgoci w przestrzeni poddasza może być przyczyną degradacji biologicznej drewna użytego do konstrukcji więźby dachowej, a  wykończenie powierzchni podbitki tynkiem elewacyjnym wywołuje pokusę rezygnacji z kratek wentylacyjnych oraz całkowitego zamknięcia przestrzeni poddasza od strony elewacji. Na załączonym zdjęciu pokazano prawidłowe wykonanie otworów wlotowych  nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej przestrzeni poddasza nieużytkowego.

Audyt Energetyczny od Praktyka !

Od nowego roku wprowadzamy nową usługę – Audyty Energetyczne Domu Przed Budową wykonywane przez inżynierów praktyków zajmujących się od wielu lat budową tylko domów energooszczędnych i pasywnych.

Nie popełniaj błędu – nie zamawiaj Audytu u teoretyka, który nigdy nie był na budowie.

Zamów Audyt u nas i wybuduj prawdziwy Dom Pasywny!

Więźba prefabrykowana, czyli czas to pieniądz!

Na budowie Domu Pasywnego, tak jak na budowie zwykłego domu, czas ma określoną wartość materialną dla Inwestora.
Więźbę można układać 3 tygodnie, albo 3 godziny – ciekawe, która metoda wychodzi taniej…….

 

https://youtu.be/wh401G-Jwjw

Wylewanie płyty pasywnej z perspektywy drona

https://www.youtube.com/watch?v=E4-8UwRUm2I&feature=youtu.be

Skanowanie płyt fundamentowych przez GPS już standardem na naszych budowach !!!

Płyty fundamentowe wykonywane na naszych budowach są skanowane przez specjalne oprogramowanie NASA, za pośrednictwem drona nowej generacji i przesyłane do centralnego rejestru kartograficznego.
W ten sposób geodeta, bez wizyty na budowie, może potwierdzić wymiary budynku online, a Inwestor otrzymuje inteligentny skan 3D, z pomiarem jego budynku przez 11 stacji satelitarnych jednocześnie.

Obejrzyj poniżej film z pomiaru satelitarnego.

https://youtu.be/opUYsujC0-4

Budowa Największego Domu Pasywnego w Polsce !

Podobno niektóre firmy budowlane zaczynają się interesować budownictwem energooszczędnym…. a co nowego u nas ? – My zaczynamy budowę Największego Domu Pasywnego w Polsce, być może także największego w Europie.
Tylko nasi klienci będą mogli, podczas wizyt na budowie, zapoznać się z unikalnymi rozwiązaniami, które zastosujemy także w ich domu….

Czym grozi brak Menedżera Budowy !

Jeżeli kogoś nie przekonują korzyści wynikające z zatrudnienia Menedżera Budowy, zapraszamy do przeczytania artykułu zamieszczonego w dniu 16.04.2015 w Gazecie Wyborczej.

Innowacyjna tapeta SYSTEXX już na naszych budowach !

Dom Pasywny idealnie pasuje do innowacyjnych technologii – w tym przypadku wprowadziliśmy na naszych budowach unikalną technologię tapet zbrojonych włóknem szklanym, produkowanych przez niemiecką firmę VITRULAN. Zastosowanie tapety pozwala na uniknięcie najbardziej nielubianego etapu na budowie, czyli szlifowania gładzi gipsowych…

Od szczegółu do ogółu – część 15

Uzyskanie naprawdę szczelnej ściany w domu pasywnym wymaga podjęcia wielu dodatkowych działań – w tym przypadku energooszczędne bloczki YTONG + specjalny szlam uszczelniający połączenia pomiędzy bloczkami + styropian grafitowy o dodatkowo zagęszczonej strukturze układany na cienki grzebień.
Oczywiście wykonanie takiej ściany jest możliwe tylko przy bardzo precyzyjnym murowaniu.

Piana PUR bezkonkurencyjna !

Nic tak nie doszczelni skosów na poddaszu jak natrysk pianą poliuretanową. Dodatkowo zyskujemy przestrzeń w porównaniu z ułożeniem wełny mineralnej.

Fragmenty Ustawy o OZE dotyczące fotowoltaiki

Wszystkim, którzy zaczynają się zastanawiać, czy już czas podjąć działania dotyczące własnej elektrowni fotowoltaicznej prezentujemy fragmenty z ustawy o OZE, dotyczące przede wszystkim mikro instalacji o mocy do 10 kW. Każdy z nas musi podjąć decyzję, czy starać się o dotację z PROSUMENTA, czy czekać na rok 2016 i budować instalację z własnych środków.

(Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu)

USTAWA

z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych źródłach energii

mikro instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Rozdział 2

Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji

Art. 4.

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji będący osobą fizyczną nie wykonującą działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.6)), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”, który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną przez niego w mikro instalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.

2. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 5.

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji, będący osobą fizyczną nie wykonującą działalności gospodarczej, która wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby  pisemnie informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikro instalacja, o terminie przyłączenia mikro instalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju tej mikro instalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikro instalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

 

2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikro instalacja o:

……………………….

3) ilości:

a) wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji,

b) energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

– w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału;

4) dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji lub o dacie zakończenia modernizacji tej instalacji – w terminie 7 dni od tej daty.

3. Przez datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii rozumie się dzień, w którym energia elektryczna została wytworzona w mikro instalacji i po raz pierwszy wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.

Art. 41.

1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej:

- niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub w art. 19 ust. 1;

- energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

a) pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikro instalacji po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4,

b) w mikro instalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4;

- energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikro instalacji po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4.

2. Warunkiem dokonania zakupu przez danego sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jest wprowadzenie tej energii do sieci dystrybucyjnej.

…………………………………………

10. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowo budowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikro instalacji do mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio:

1) hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;

2) energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh;

3) energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

11. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii, o którym jest mowa powyżej, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. W tym samym okresie sprzedawcy zobowiązanemu przysługuje prawo do pokrycia wynikłych z tego tytułu strat.

12. Ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 3 kW, o których mowa powyżej, obowiązują do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa poniżej.

13. Minister właściwy do spraw gospodarki, określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

14. Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w art. 19 ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 pkt 3, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

15. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowo budowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikro instalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio:

1) biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh;

2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh;

3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh;

4) hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh;

5) energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh;

6) energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh.

16. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii, o którym jest mowa powyżej, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. W tym samym okresie sprzedawca zobowiązany przysługuje prawo do pokrycia wynikłych z tego tytułu strat.

17. Ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie, o których mowa powyżej, obowiązują do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródłem nie przekroczy progu 500 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa poniżej.

18. Minister właściwy do spraw gospodarki, określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 7

Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikro instalacji……

Art. 136.

1. Osoba dokonująca instalacji mikro instalacji – zwana dalej „instalatorem”, może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Prezesem UDT”, o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, zwanego dalej „certyfikatem”.

2. Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

1) kotłów i pieców na biomasę lub

2) systemów fotowoltaicznych, lub

3) słonecznych systemów grzewczych, lub

4) pomp ciepła, lub

5) płytkich systemów geotermalnych.

3. Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

1) posiada:

a) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b) dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub

c) udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub

d) świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 152 pkt 2, lub

e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;

2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3) ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikro instalacji, małej instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 146 ust. 1 lub w art. 153 ust. 1, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii;

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 137 ust. 2, odpowiednio dla danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

Art. 223.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia……..

MARSZAŁEK SEJMU

Bramy – jeszcze bardziej pasywne !

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce rozpoczęliśmy montaż bram z panelami nowej generacji o znacznie zwiększonym wsp. U.
Załączone zdjęcie pokazuje nowe panele o grubościach 60 i 80 mm w porównaniu z dotychczas stosowanymi panelami o grubości 40 mm.© Buduję Domy PasywneWebDesign: Strony Internetowe

f